Thứ ba, 20/12/2011, 13:8 GMT+7

Hệ thống chất lượng

Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm là đơn vị phân tích thí nghiệm đầu tiên của cả nước đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9002 phiên bản 1994 vào năm 1997 do tổ chức AFAQ cấp giấy chứng nhận và đã chuyển đổi sang ISO 9001 phiên bản 2000 theo tiêu chuẩn mới 2002.

Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm cũng đã được tổ chức Vilas Việt Nam công nhận năng lực phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:1999 và đã được tổ chức Vilas đánh giá lại và công nhận đạt tiêu chuẩn yêu cầu về năng lực phòng thí nghiệm hiệu chuẩn theo ISO/IEC 17025:2005 (TCVN ISO/IEC 17025:2007)

Lĩnh vực VI SINH :

Lĩnh vực HÓA, ĐO LƯỜNG - HIỆU CHUẨN :

Việc cho áp dụng thực hiện cùng lúc hai hệ thống quản lý chất lượng từ hơn 10 năm qua cùng với trang thiết bị phân tích luôn được đổi mới, nâng cấp, hiện đại, đội ngũ cán bộ lãnh đạo có trình độ và thâm niên công tác với nhiều kinh nghiệm đã đáp ứng được yêu cầu về tính chính xác, tin cậy của các kết quả phân tích theo đúng phương châm của ISO “một hệ thống quản lý tốt đảm bảo tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt”.

Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm là thành viên của mạng lưới phòng thí nghiệm phân tích nông lâm thủy sản trên thế giới Le Réseau Experagro.

Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm là thành viên từ năm 1997 của tổ chức IQNET (mạng lưới chứng nhận Quốc tế) ở các nước trên thế giới : Spain, France, Belgium, Mexico, Portugal, Italia, China, Czech Republic, Croatia, Denmark, Brazil, Greece, Venezuela, Hong Kong, Ireland, Colombia, Filand, Japan, Korea, Hungary, Norway, Argentina, Poland, Australia, Austria, Russia, Isreal, Slovenia, Malaysia, Switzerland, Romania, Serbia, USA..

Số giấy chứng nhận : FR-QUAL/1997/7464d do tổ chức IQNET cấp

Các chứng nhận chất lượng :

Quyết định 342/QĐ-BCT ngày 03/02/2020 về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Quyết định 3075/QĐ-BNN-KHCN (11/12/2012) chỉ định phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Quyết định 367/QĐ-BNN-KHCN (28/01/2016) chỉ định phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Quyết định 780/QĐ-ATTP (30/12/2016) chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm 742

Quyết định số 225.2019/QĐ-VPCNCL về việc mở rộng phạm vi công nhận phòng thí nghiệm

Quyết định số 363/VPCNCL về việc duy tri việc công nhận đối với quyết định số 143.2018/QĐ-VPCNCL

Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm:

Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm 353

Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm 4181

Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm 1167

Xuất khẩu Indonesia :

Công văn số 477/ QLCL-CL2 ngày 21/03/2016 về việc Indonesia công nhận phòng kiểm nghiệm Việt Nam

Registrasi lab negara Vietnam

Vietnam list contaminants

Hoạt động quan trắc :

Giấy chứng nhận

Quyết định 2112/QĐ-BTNMT

Chính sách chất lượng nhằm :

  • Tạo sự tin tưởng của khách hàng đối với những dịch vụ phân tích của Trung tâm do thực hiện theo các phương pháp đã được tiêu chuẩn hóa hay đã ổn định, bảo đảm các yêu cầu về chất lượng và thời gian thử nghiệm.
  • Khai thác tốt nhất mọi tiềm lực của Trung tâm. Mở rộng hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước, phục vụ công tác phân tích, đào tạo và nghiên cứu của các trường Đại học, các Viện, các cơ sở sản xuất.
  • Được công nhận về mặt chất lượng trong và ngoài nước để phục vụ hữu hiệu cho Thành phố và của cả nước trong hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe, khai thác tốt nhất tài nguyên trong nước.
CASE CẦN THƠ
Copyright © 2010-2024 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 2262642 | Online : 8