Thứ ba, 20/12/2011, 13:8 GMT+7

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Trước yêu cầu về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và cả nước; xu thế hội nhập với khu vực và thế giới, các sản phẩm và đặc biệt là các hàng hóa xuất khẩu ngày càng đòi hỏi phải được kiểm nghiệm chất lượng một cách nghiêm ngặt hơn....

TẦM NHÌN:

Trở thành một trong những doanh nghiệp khoa học công nghệ uy tín hàng đầu tại Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực kiểm nghiệm, giám định, chứng nhận sản phẩm hàng hóa và các lĩnh vực chuyên môn khác có liên quan .

TUYÊN NGÔN SỨ MỆNH :

Tạo sự tin tưởng của khách hàng đối với những dịch vụ phân tích của Trung tâm bằng các phương pháp đã được công nhận, bảo đảm các yêu cầu về chất lượng phân tích và thời gian kiểm nghiệm. Sử dụng những kết quả kiểm nghiệm với những phương pháp phân tích tối ưu để phục vụ xã hội, cộng đồng và các doanh nghiệp.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI :

Để thực hiện thành công chiến lược dài hạn đề ra, CASE không chỉ lên kế hoạch hành động cụ thể với các chỉ tiêu tăng trưởng hàng năm mà còn xúc tiến định vị thương hiệu đi cùng với việc nhận thức Giá trị cốt lõi để hướng dẫn hành vi của từng cá nhân trong tập thể CASE. Đó là :

- TẬN TÂM
- CHÍNH XÁC
- UY TÍN
CASE CẦN THƠ
Copyright © 2010-2024 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 2262639 | Online : 7