Thứ ba, 20/12/2011, 13:8 GMT+7

Phòng Phân tích sắc ký

Chuyên phân tích dư lượng kháng sinh, hóa chất độc trong thực phẩm, mẫu bệnh phẩm (máu, nước tiểu, huyết thanh).....

Lĩnh vực họat động:
 1. Phân tích nông thủy sản, thực phẩm chế biến, thức ăn gia súc, gia cầm:
 • Vitamin tan trong nước, tan trong dầu;
 • Phụ gia, chất bảo quản trong thực phẩm;
 • Hóa chất độc trong thực phẩm: 3-MCPD, Aflatoxin, Ochratoxin, Histamin, Benzene trong nước giải khát...
 • Độc tố sinh học biển: ASP, PSP, DSP, Okadaic acid;
 • Dư lượng kháng sinh: Chloramphenicol, nitrofurans, fluoroquinolones, họ penicillin, họ tetracycline, họ aminoglycosid ( gentamycin, Kanamycin..), họ macrolid (erythromycin...);
 • Dư lượng họ malachite green, leucomalachite green, crystal violet, brilliant green, leucocrystal violet;
 • Dư lượng hocmon tăng trưởng: Clenbuterol, Salbutamol;
 • Các dẫn xuất từ kháng sinh, các hocmon tăng trưởng;
 • Dư lượng họ Sulfamid;
 • Các chỉ tiêu trong bảng Nutrition facts.

 1. Phân tích các sản phẩm mỹ phẩm, dược phẩm, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
 • Hàm lượng các chất chính, hàm lượng tinh khiết;
 • Hàm lượng các chất phụ gia;
 • Dược phẩm, dược liệu, thuốc thú ý, chất kháng sinh, kháng khuẩn.
 1. Mẫu bệnh phẩm ( nước tiểu, máu, huyết thanh…)
 • Tricloroacetic acid trong nước tiểu;
 • Methanol trong máu;
 • Paraquat, Diquat trong nước tiểu, trong máu;…..
 1. Các hợp chất thiên nhiên
 • Tinh dầu, hương liệu;
 • Thành phần và cấu trúc các hợp chất thiên nhiên;
 1. Các mẫu quan trắc môi trường:

Mẫu nước
-  Các chất hữu cơ dễ bay hơi, bay hơi vừa;
-  Các hóa chất bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, diệt cỏ.

Mẫu đất
- Các chất hữu cơ dễ bay hơi, bay hơi vừa;
-  Các hóa chất bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, diệt cỏ.

Mẫu khí và khí thải
-  NO2, SO2 bằng phương pháp lấy mẫu thụ động;
-  Các chất độc hại: dung môi hữu cơ, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi và bay hơi vừa;
-  Khí thải từ các nhà máy;
-  Khí phóng thích từ các bãi rác.

 

CASE CẦN THƠ
Copyright © 2010-2024 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 2255175 | Online : 4