Thứ tư, 20/03/2024, 15:43 GMT+7
Nhân viên kiểm nghiệm. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 20/03/2024 đến hết ngày 27/03/2024
Nhân viên kiểm nghiệm. Hạn nộp hồ sơ 05/04/2022
Hạn nộp hồ sơ 20/06/2021
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2020
Nhân viên Kiểm Nghiệm. Hạn nộp hồ sơ: 04/08/2020
Nhân viên Kiểm Nghiệm. Hạn nộp hồ sơ: 04/03/2020
Nhân viên Kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2020
Hạn chót nộp hồ sơ: 15/4/2019
Chi nhánh Cần Thơ- Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TP. HCM tuyển nhân viên (Hạn nộp hồ sơ ngày 27/06/2015)
CASE CẦN THƠ
Copyright © 2010-2024 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 2276424 | Online : 4