Thứ ba, 20/12/2011, 13:8 GMT+7

Phân tích kiểm nghiệm

Phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý, vi sinh theo yêu cầu của khách hàng trên các lĩnh vực thủy, hải sản, nông sản thực phẩm, thực phẩm chế biến, mỹ phẩm, dược phẩm, sản phẩm công nghiệp, tài nguyên, môi trường, nguyên - vật liệu đầu vào của các quy trình sản xuất…

 1. Sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng
 •  Hàng hóa xuất nhập khẩu: nông thủy hải sản, thực phẩm
 • Chất dinh dưỡng đa lượng : protid,lipid, carbohydrat, aminoacid, sợi cellulosic…
 • Chất dinh dưỡng vi lượng : vitamin tan trong nước, tan trong dầu, nguyên tố vi lượng vô cơ
 • Phụ gia thực phẩm : chất bảo quản, màu, chất có mùi vị, hương lieäu, đường nhân tạo
 • Độc tố PCB, mycotoxin, độc tố sinh học biển: ASP, PSP, DSP, Okadaic acid Dioxin, Furan, dư lượng thuốc trừ sâu , thuốc diệt cỏ, diệt cỏ, chất kích thích cây trồng, vật nuôi
 • Hóa chất độc trong thực phẩm: 3-MCPD, Aflatoxin, Ochratoxin, Histamin, Benzene trong nước giải khát...
 • Dư lượng kháng sinh: Chloramphenicol, nitrofurans, fluoroquinolones, họ penicillin, họ tetracycline, họ aminoglycosid ( gentamycin, Kanamycin..), họ macrolid (erythromycin...)
 • Dư lượng họ malachite green, leucomalachite green, crystal violet, brilliant green, leucocrystal violet
 • Dư lượng hocmon tăng trưởng: Clenbuterol, Salbutamol
 • Các dẫn xuất từ kháng sinh, các hocmon tăng trưởng
 • Dư lượng họ Sulfamid
 • Các chỉ tiêu trong bảng Nutrition facts.
 • Vi sinh
 1. Sản phẩm công nghiệp
 • Nguyên liệu , bán thành phẩm , thương phẩm , hàng hóa xuất nhập khẩu
 • Hóa chất công nghiệp, xăng dầu, nhựa, sơn, chất kết dính, phụ gia công nghiệp …
 • Mỹ phẩm, hương liệu và tinh dầu
 • Đồ chơi trẻ em
  •  Hàm lượng các chất chính, hàm lượng tinh khiết
  • Hàm lượng các chất phụ gia
 • Dược phẩm, dược liệu, thuốc thú ý, chất kháng sinh, kháng khuẩn
 1. Tài nguyên – Chất vô cơ – Hợp chất thiên nhiên và dẫn suất. Môi trường và sức khỏe
 • Nước các loại
 • Đất bùn trầm tích
 • Vết kim loại nặng , dư lượng thuốc trừ sâu, diệt cỏ, kháng sinh , độc chất hữu cơ : PCBS, PCDD, PCDFS, PAH…
 • Thuốc thú y và dược phẩm Mẫu bệnh phẩm ( nước tiểu, máu, huyết thanh…)
 • Tricloroacetic acid trong nước tiểu
 • Methanol trong máu
 • Paraquat, Diquat trong nước tiểu, trong máu …..
 • Các hợp chất thiên nhiên :
  • Tinh dầu, hương liệu
  • Thành phần và cấu trúc các hợp chất thiên nhiên
 • Các mẫu quan trắc môi trường:
  • Mẫu nước: các chất hữu cơ dễ bay hơi, bay hơi vừa, các hóa chất bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, diệt cỏ
  • Mẫu đất: các chất hữu cơ dễ bay hơi, bay hơi vừa, các hóa chất bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, diệt cỏ
  • Mẫu khí và khí thải: NO2, SO2 bằng phương pháp lấy mẫu thụ động, các chất độc hại: dung môi hữu cơ, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi và bay hơi vừa, Khí thải từ các nhà máy, khí phóng thích từ các bãi rác

Thông tin liên hệ

 

CASE CẦN THƠ
Copyright © 2010-2024 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 2250394 | Online : 5