Thứ ba, 20/12/2011, 13:8 GMT+7

Nghiên cứu

Dịch vụ nghiên cứu giải quyết các vấn đề trong sản xuất, tư vấn khắc phục sự cố trong sản xuất, nghiên cứu cải tiến chất lượng sản phẩm, thay thế nguồn nguyên liệu, …

  • Tham gia các chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ.
  • Nghiên cứu và tư vấn để cải tiến chất lượng sản phẩm của khách hàng, chuyển giao công nghệ sản xuất.
  • Nghiên cứu, áp dụng các phương pháp phân tích mới, chuyển giao cho các cơ quan, đơn vị và hợp tác với các phòng thí nghiệm khác khi có yêu cầu.
  • Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan phục vụ công tác kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa, khảo sát và đánh giá tác động môi trường…
  • Kết hợp với các doanh nghiệp nhằm nghiên cứu nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm, khắc phục các sự cố trong quá trình sản xuất.

Thông tin liên hệ

 

CASE CẦN THƠ
Copyright © 2010-2024 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 2239646 | Online : 12