Thứ ba, 20/12/2011, 13:8 GMT+7
Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm TP.HCM mở thêm CHI NHÁNH CẦN THƠ (CASE CẦN THƠ) và chính thức hoạt động từ ngày 09/03/2010.
Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TP.HCM hoạt động trong mọi lĩnh vực, chuyên phân tích các vấn đề nhạy cảm trong xã hội như thành phần sản phẩm, độc chất, dioxin ..... Các lĩnh vực sau là một trong những thế mạnh tại Trung tâm Dịch vụ Phân tích.
Trước yêu cầu về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và cả nước; xu thế hội nhập với khu vực và thế giới, các sản phẩm và đặc biệt là các hàng hóa xuất khẩu ngày càng đòi hỏi phải được kiểm nghiệm chất lượng một cách nghiêm ngặt hơn....
CASE CẦN THƠ
Copyright © 2010-2024 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 2276432 | Online : 4