Từ khóa
 
STTKý hiệuTên văn bảnBan hành
126/2012/TT-BNNPTNTBan hành Danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm được phép lưu hành tại Việt Nam25/06/2012
288/2011/TT-BNNPTNTHướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản28/12/2011
32864/QĐ-BNN-QLCLQuy định chỉ tiêu kiểm tra về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu24/11/2011
4QCVN 01-79:2011/BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm – quy trình kiểm tra, đánh giá điều kiện vệ sinh thú y25/10/2011
5QCVN 01-80:2011/BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơ sở nuôi trồng thủy sản thương phẩm - điều kiện vệ sinh thú y25/10/2011
6QCVN 01-81:2011/BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản giống - điều kiện vệ sinh thú y25/10/2011
7QCVN 01-82:2011/BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia vệ sinh thú y cơ sở ấp trứng gia cầm25/10/2011
8QCVN 01-83:2011/BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bệnh động vật – yêu cầu chung lấy mẫu bệnh phẩm, bảo quản và vận chuyển25/10/2011
966/2011/TT-BNNPTNTQuy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi10/10/2011
10QCVN 01-77:2011/BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm12/09/2011
CASE CẦN THƠ
Copyright © 2010-2024 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 2250404 | Online : 5